Creem el que creiem

Corazon

Article diari el 3 de Vuit, data 24 de maig del 2013.

Quan farem un procés de Coaching?.

Hi ha frases com: Jo sóc així. No puc canviar. No me’n sortiré.   Jo no tinc sort a la vida, ells si…  que diran si em veuen actuar així!! Els rics són insuportables! El joves són uns desagraïts, Si no em defenso abusen de mi,…

Aquestes frases són pensaments que les persones ens formulen a nosaltres mateixos, i  que ens diuen com som nosaltres i com veiem el món exterior. Aquests pensaments tenen una gran força, poden arribar a ser el nostre pitjor enemic.

Aquests pensaments se li diuen creences. Una creença és una opinió de la que estem plenament convençuts i a més amb molta intensitat. Les creences estan basades en opinions que es prenen com a fets. Opinions que provenen del passat, que es formulen en present i que ens condicionen el futur.

Són opinions que  acabem convertint-se en fets, malauradament per nosaltres, i d’això se’n diu  la “profecia autocumplidora”.

Depenen de quines creences tinguem, funcionarem d’una manera o d’un altre a la vida. Es a dir que: com ens relacionem amb les demés persones,  com construïm la nostra família, com treballem, en definitiva com construirem la nostra vida dependrà de les creences que tinguem.

No tenim creences sinó que les creences ens tenen a nosaltres, ens tenyeixen la nostra vida.

Quan estem en una fase en que tenim un repte, un objectiu però els nostres pensaments ens dominen i nosaltres no els dominem a ells, es quan necessitem fer un procés de Coaching. Les creences resulten notablement difícils de canviar, però no impossibles. Amb el Coaching és possible.

Es impossible canviar un món que no observem, per tant al posar sobre la taula les creences  que estan limitant al client a aconseguir el seu objectiu, ajudarà al client a que pugui veure el seu conflicte des de una  altre perspectiva.

No hi haurà procés de Coaching si el client no està compromès en el seu repte, es a dir, que el client ha estar disposat a llençar el vell pensament limitant i substituir-lo per un de nou i potenciador.

Versión castellano.

Artículo del periódico 3 de Vuit, fecha 24 de mayo de 2013.

¿Cuando haremos un proceso de Coaching ?.

Hay frases como: Yo soy así. No puedo cambiar. No lo conseguiré. Yo no tengo suerte en la vida, ellos si … que dirán si me ven actuar así !! Los ricos son insoportables! El jóvenes son unos desagradecidos, Si no me defiendo abusan de mí, …

Estas frases son pensamientos que las personas nos formulan a nosotros mismos, y que nos dicen como somos nosotros y cómo vemos el mundo exterior. Estos pensamientos tienen una gran fuerza, pueden llegar a ser nuestro peor enemigo.

Estos pensamientos se le dicen creencias. Una creencia es una opinión de la que estamos plenamente convencidos y además con mucha intensidad. Las creencias están basadas en opiniones que se toman como hechos. Opiniones que provienen del pasado, que se formulan en el presente y que nos condicionan el futuro.

Son opiniones que acabamos convirtiéndose en hechos, desgraciadamente para nosotros, y esto se llama la “profecía autocumplidora”.

Dependen de qué creencias tengamos, funcionaremos de un modo o de otro en la vida. Es decir que: cómo nos relacionamos con las demás personas, como construimos nuestra familia, como trabajamos, en definitiva como construir nuestra vida dependerá de las creencias que tengamos.

No tenemos creencias sino que las creencias nos tienen a nosotros, nos tiñen nuestra vida.

Cuando estamos en una fase en que tenemos un reto, un objetivo pero nuestros pensamientos nos dominan y nosotros no los dominamos a ellos, es cuando necesitamos hacer un proceso de Coaching. Las creencias resultan notablemente difíciles de cambiar, pero no imposibles. Con el Coaching es posible.

Es imposible cambiar un mundo que no observamos, luego al poner sobre la mesa las creencias que están limitando al cliente a conseguir su objetivo, ayudará al cliente a que pueda ver su conflicto desde otra perspectiva.

No habrá proceso de Coaching si el cliente no está comprometido en su reto, es decir, que el cliente está dispuesto a romper con el viejo pensamiento limitante y sustituirlo por uno nuevo y potenciador.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s