Tu no jugues!

Exclusion

Les noies i els nois d’entre 15 i 18 anys ho tenen a tocar, ara ja si, ja han de decidir cap on volen encarar el seu futur. Moltes d’aquestes persones ho tenen clar, altres encara s’ho rumien, però n’hi ha una bona part que ni una cosa ni l’altre, tant li fa perquè es sent exclòs d’aquest sistema.

I quan parlo d’Exclusió social vull deixar constància que el tema no és tant la pobresa i les desigualtats, que també i molt, sinó la reflexió va cap a la pregunta: en quina mesura una persona sent que pertany en un lloc dins la societat?  qui marca la distància entre els que participen en les dinàmiques i qui no?.

En una societat on la competitivitat és un valor central, els mecanismes d’exclusió constitueixen una regla de joc elemental i necessària. La competitivitat és per naturalesa excloent, per això, nens, ancians, captaires, immigrants, indígenes, minusvàlids deficients, etc. fàcilment es converteixen en exclosos. Tot allò que no compleix les expectatives d’una societat competitiva és exclòs.

L’ exclòs és queda fora d’ un col·lectiu, d’un sector, d’un territori, està exclòs si no pertany a … si no es beneficia d’un sistema o un espai social, educatiu, polític, cultural, econòmic, en no tenir accés a l’objecte propi que el constitueix: relacions, participació en les decisions, en la creació de béns i serveis per la cultura i la economia.

L’exclusió social és una malaltia de la societat actual, i els exclosos són la cara.

Cal estar alerta dels efectes de l’exclusió i els riscos de ruptura de la cohesió que comporta, així com també dels processos d’agressivitat i violència que pot generar.

Intervencions

Transformar els jocs de competitivitat amb cooperatius o de col·laboració.

Potenciar el treball en equip vers l’individual.

Potenciar la consciència social per a veure l’altre com igual,  com una oportunitat no com una amenaça.

Crear espais de conversa i debat per a escoltar, pensar i reflexionar.

Generar compromís per tot el que és humà, la solidaritat i l’empatia.

Educar en principis i valors.

Versión castellano:

Las chicas y los chicos de entre 15 y 18 años lo tienen muy cerca, ahora ya sí, ya han de decidir hacia dónde quieren encarar su futuro. Muchas de estas personas lo tienen claro, otros todavía lo rumian, pero hay una buena parte que ni lo uno ni lo otro, da igual que se siente excluido de este sistema.

Y cuando hablo de Exclusión social quiero dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza y las desigualdades, que también y mucho, sino la reflexión hacia la pregunta: ¿en qué medida una persona siente que pertenece en un lugar dentro de la sociedad ? quien marca la distancia entre los que participan en las dinámicas y quién no ?.

En una sociedad donde la competitividad es un valor central, los mecanismos de exclusión constituyen una regla de juego elemental y necesaria. La competitividad es por naturaleza excluyente, por eso, niños, ancianos, mendigos, inmigrantes, indígenas, minusválidos deficientes, etc. fácilmente se convierten en excluidos. Todo lo que no cumple las expectativas de una sociedad competitiva es excluido.

El excluido es queda fuera de un colectivo, de un sector, de un territorio, está excluido si no pertenece a … si no se beneficia de un sistema o un espacio social, educativo, político, cultural, económico , al no tener acceso al objeto propio que lo constituye: relaciones, participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios para la cultura y la economía.

La exclusión social es una enfermedad de la sociedad actual, y los excluidos son la cara.

Hay que estar alerta de los efectos de la exclusión y los riesgos de ruptura de la cohesión que conlleva, así como de los procesos de agresividad y violencia que puede generar.

intervenciones

Transformar los juegos de competitividad con cooperativos o de colaboración.

Potenciar el trabajo en equipo hacia el individual.

Potenciar la conciencia social para ver al otro como igual, como una oportunidad no como una amenaza.

Crear espacios de conversación y debate para escuchar, pensar y reflexionar.

Generar compromiso por todo lo humano, la solidaridad y la empatía.

Educar en principios y valores.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s