Fins quan vols estar instal·lada en l’estupidesa?

Woman-sitting-alone-on-a-bench

Durant molt de temps he cregut que la paraula intel·ligència només estava associada a les notes acadèmiques,  a ser una característica dels espavilats. Des de l’escola, i a casa, es van encarregar de fer-m’ho veure així.  He escoltat moltes vegades frases com: “En Carles és molt intel·ligent, és molt llest, ho ha aprovat tot amb Notables o Excel·lents” Frases que mica en mica han anat quedant integrades en el meu inconscient. Aquest era el missatge que em van donar i jo me’l vaig creure, i de fet segurament que una part de certesa deu haver.  I quin era  l’antònim a intel·ligència, a casa nostre? Era estupidesa, es a dir s’anomenava estúpid aquell que feia estupideses o ve era curt d’enteniment. Per tant, la paraula intel·ligència i la paraula estupidesa tenien a veure amb la part de l’intel·lecte.

La sorpresa va ser gran quan l’altre dia, buscant el significat d’una paraula al diccionari, em trobo amb la paraula intel·ligència, i llegeixo (transcric literalment)

Intel·ligència, del llatí  intelligentia. El prefix inter significa entre, lligent ve del verb legere que significa escollir, o llegir,  i  l’acabament amb ia ens indica que ens estem referint a una capacitat.  Podríem dir doncs que la intel·ligència és la capacitat d’escollir.

M’entusiamo i continuo, busco capacitat. Capacitat també prové del llatí, capacitatis, que seria la qualitat del capax. Capax deriva del verb capere (agafar, recollir,…) Un capax seria aquella persona amb tendència a recollir, a contenir , a fer diverses funcions.

I aleshores em pregunto, i estupidesa? Busco i trobo aquest resultat. Estupidesa: del llatí “stupere” : quedar-se parat, atordit o enganxat.

Per tant podríem dir que una persona intel·ligent es aquella que  conté en el seu interior la idea de triar, es a dir, d’escollir  i una persona estúpida es aquella que es queda parada?

Ostres, m’agrada molt més aquesta definició. Una persona intel·ligent tria davant de diverses possibilitats i una persona estúpida es aquella que es queda parada o enganxada davant una possibilitat.

Totes dues paraules continuen sent antònims, però des d’un altre mirada. Ara ja no es des de el ser sinó des de el fer.

Com et pot canviar la mirada cap algú o cap alguna cosa quan descobreixes un nou significat d’una paraula!

Això es coaching 🙂

Versión castellano

¿Hasta cuando quieres estar instalada en la estupidez?

Durante mucho tiempo he creído que la palabra inteligencia sólo estaba asociada a las notas académicas, a ser una característica de los avispados. Desde la escuela, y en casa, se encargaron de hacérmelo ver así. He escuchado muchas veces frases como: “Carlos es muy inteligente, es muy listo, lo ha aprobado todo con Notables o Excelentes” Frases que poco a poco han ido quedando integradas en mi inconsciente. Este era el mensaje que me dieron y yo me lo creí, y de hecho seguramente que una parte de certeza debe haber. Y ¿cuál era el antónimo a inteligencia, en nuestra casa? Era estupidez, es decir se llamaba estúpido aquel que hacía estupideces o viene era corto de entendimiento. Por lo tanto, la palabra inteligencia y la palabra estupidez tenían que ver con la parte del intelecto.

La sorpresa fue grande cuando el otro día, buscando el significado de una palabra en el diccionario, me encuentro con la palabra inteligencia, y leo (transcribo literalmente)

Inteligencia, del latín intelligentia. El prefijo inter significa entre, liga viene del verbo legere que significa escoger, o leer, y la finalización con ya nos indica que nos estamos refiriendo a una capacidad. Podríamos decir pues que la inteligencia es la capacidad de elegir.

M’entusiamo y continúo, busco capacidad. Capacidad también proviene del latín, capacidades, que sería la calidad del capax. Capax deriva del verbo capere (coger, recoger, …) Un capax sería aquella persona con tendencia a recoger, a contener, a hacer varias funciones.

Y entonces me pregunto, y estupidez? Busco y encuentro este resultado. Estupidez: del latín “stupere”: quedarse parado, aturdido o pegado.

Por lo tanto podríamos decir que una persona inteligente es aquella que contiene en su interior la idea de elegir, es decir, de elegir y una persona estúpida es aquella que se queda parada?

Caramba, me gusta mucho más esta definición. Una persona inteligente elección ante diversas posibilidades y una persona estúpida es aquella que se queda parada o pegada ante una posibilidad.

Ambas palabras siguen siendo antónimos, pero desde otro mirada. Ahora ya no se desde el ser sino desde el hacer.

Como te puede cambiar la mirada hacia alguien o hacia algo cuando descubres un nuevo significado de una palabra!

Esto se coaching 🙂

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s